Hva Trump må lære av Jimmy Carter

Popular article

Jensehaugen, Jørgen (2018) Hva Trump må lære av Jimmy Carter [What Trump must learn from Jimmy Carter], NRK Ytring. 17 October.

Read the op-ed here

Donald Trump bør studere nøye hva godt president Jimmy Carter gjorde for å skape fred mellom Egypt og Israel, og av tabben ved å utelate palestinerne.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙