Å forhandle bort Palestina

Journal article

Waage, Hilde Henriksen & Jørgen Jensehaugen (2018) Å forhandle bort Palestina [Negotiating away Palestine], Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 16 (2): 142–153.

Read the article here (Open Access)

Israels kontroll over brorparten av Palestina skyldtes en kombinasjon av maktbruk og diplomati. Gjennom to perioder (1947–1949 og 1993–1995) har Israel først forhandlet opp sitt eget territorium og deretter forhandlet ned størrelsen på det gjenstående palestinske territoriet.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙