Οι «Δυόμισι Πόλεμοι» και η Άσκηση «Mavi Vatan»: Στρατηγική Κουλτούρα και τo νέο Στάδιο της Τουρκικής Στρατηγικής

Report – other

Tziarras, Zenonas (2019) Οι «Δυόμισι Πόλεμοι» και η Άσκηση «Mavi Vatan»: Στρατηγική Κουλτούρα και τo νέο Στάδιο της Τουρκικής Στρατηγικής [The ‘Two and a half wars’ theory and the Mavi Vatan naval exercise: Strategic Culture and the new phase of Turkish strategy]. Working Paper: 103. Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP).

Read the report here
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙