Mauretania - Senegal: Ørkenspredning og arabisering skaper konflikt i Vest-Afrika

Popular article

Dokken, Karin & Henrik Harboe (1990) Mauretania - Senegal: Ørkenspredning og arabisering skaper konflikt i Vest-Afrika [Mauretania - Senegal: Desertification and Arabization create conflict], Hvor hender det?. 12 February.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙