Forhandlinger om konvensjonelle styrker i Europa. Militære og politiske konsekvenser for Norg

Non-refereed Journal Article

Lodgaard, Sverre (1989) Forhandlinger om konvensjonelle styrker i Europa. Militære og politiske konsekvenser for Norg [Negotiations over Conventional Forces in Europe. Military and Political Consequences for Norway], Norsk Militært Tidsskrift(6): 29–35.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙