Forhandlinger om konvensjonelle styrker i Europa. Militære og politiske konsekvenser for Norg

Journal article

Lodgaard, Sverre (1989) Forhandlinger om konvensjonelle styrker i Europa. Militære og politiske konsekvenser for Norg [Negotiations over Conventional Forces in Europe. Military and Political Consequences for Norway], Norsk Militært Tidsskrift.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙