Massemediene og sikkerhetspolitikken

Book Chapter

Gleditsch, Nils Petter (1989) Massemediene og sikkerhetspolitikken [The mass media and security policy], in Nils Thomsen, ed., Pressens Årbog 1989. Copenhagen: Reitzel, for Pressehistorisk Selskab (37–46).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙