Oppbyggingen av et konsulentsystem for et samfunnsvitenskapelig tidsskrift

Non-refereed Journal Article

Gleditsch, Nils Petter (1989) Oppbyggingen av et konsulentsystem for et samfunnsvitenskapelig tidsskrift [Building a Review System for a Social Science Journal], NOP-Nytt 15(4): 27–49.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙