'Mobile Maids' i Midt-Østen. Kvinnelig arbeidsmigrasjon fra Sri Lanka

Non-refereed Journal Article

Brochmann, Grete (1988) 'Mobile Maids' i Midt-Østen. Kvinnelig arbeidsmigrasjon fra Sri Lanka ['Mobile Maids in the Middle East. Female Labor Migration from Sri Lanka], Nytt om kvinneforskning(3): 34–43.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙