Massemediene og sikkerhetspolitikken

Book Chapter

Gleditsch, Nils Petter (1988) Massemediene og sikkerhetspolitikken [The Mass Media and Security Policy], in Nils Thomsen, ed., Pressens Årbog 1988. Copenhagen: Reitzel, for Pressehistorisk Selskab (37–46).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙