Hvis ikke PLO hadde blitt dannet, ville vi fortsatt vært arabere. Om nasjonal identitetsutforming blant Vestbredden-palestinere

Peer-reviewed Journal Article

Schou, Arild (1993) Hvis ikke PLO hadde blitt dannet, ville vi fortsatt vært arabere. Om nasjonal identitetsutforming blant Vestbredden-palestinere [National Identity Formation among the West Bank Palestinians], Internasjonal politikk(3): 375–387.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙