Hvis ikke PLO hadde blitt dannet, ville vi fortsatt vært arabere. Om nasjonal identitetsutforming blant Vestbredden-palestinere

Journal article

Schou, Arild (1993) Hvis ikke PLO hadde blitt dannet, ville vi fortsatt vært arabere. Om nasjonal identitetsutforming blant Vestbredden-palestinere [National Identity Formation among the West Bank Palestinians], Internasjonal politikk.

Read this publication at the Norwegian National Library
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙