Nedrustning, utviklingshjelp og full sysselsetting

Book Chapter

Bjerkholt, Olav (1980) Nedrustning, utviklingshjelp og full sysselsetting [Disarmament, development assistance and full employment], in Thorbjørn Jagland, ed., Atomvåpen og usikkerhetspolitikk. Oslo: Tiden (366–375).

Link to access via bokhylla.no (only for Norwegian IP addresses).
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙