Nedrustning og økonomisk utvikling

Book Chapter

Bjerkholt, Olav & Knut Moum (1982) Nedrustning og økonomisk utvikling [Disarmament and Economic Development], in Odd Andreassen, ed., Nedrustning. Oslo: Universitetsforlaget (167–177).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙