Det internasjonale menneskerettighetsvern og forholdet mellom forskjellige kategorier av rettigheter

Journal article

Eide, Asbjørn (1978) Det internasjonale menneskerettighetsvern og forholdet mellom forskjellige kategorier av rettigheter [The International Protection of Human Rights and the Relationship Between Different Categories of Rights], Forum for utviklingsstudier.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙