Det internasjonale menneskerettighetsvern og forholdet mellom forskjellige kategorier av rettigheter

Non-refereed Journal Article

Eide, Asbjørn (1978) Det internasjonale menneskerettighetsvern og forholdet mellom forskjellige kategorier av rettigheter [The International Protection of Human Rights and the Relationship Between Different Categories of Rights], Forum for utviklingsstudier(7): 20–27.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙