Rustningskappløpet, rustningsdynamikken. militær forskning og utvikling, nedrustning

Non-refereed Journal Article

Thee, Marek (1978) Rustningskappløpet, rustningsdynamikken. militær forskning og utvikling, nedrustning [The Dynamics of the Arms Race, Military R&D, Disarmament], Internasjonal Politikk(2): 233–261.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙