Afrikander-nasjonalismens vekst 1934-48. Eit notat om klassegrunnlag, ideologisk orientering og organisatorisk struktur

Book chapter

Tjønneland, Elling Njål (1981) Afrikander-nasjonalismens vekst 1934-48. Eit notat om klassegrunnlag, ideologisk orientering og organisatorisk struktur [The Growth of Afrikander Nationalism 1934-38], in Nasjonalisme og nasjonalitet. Oslo: Universitetet i Oslo (93–168).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙