Nasjonalisering av oljevirksomheten i Venezuela. En studie av endringer i avhengighetsstruktur

Master thesis

Bye, Vegard (1977) Nasjonalisering av oljevirksomheten i Venezuela. En studie av endringer i avhengighetsstruktur [Nationalization of Oil Activities in Venezuela. A Study of Changes in Dependence Structure]. MA thesis, Department of Political Science, University of Oslo, Oslo.

Nasjo

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙