Humanitet i væpnet kamp? Krigens folkerett under revisjon

Non-refereed Journal Article

Eide, Asbjørn (1973) Humanitet i væpnet kamp? Krigens folkerett under revisjon [Humanitarianism in Armed Conflict? Present Revisions of the Laws of Warfare], Internasjonal Politikk: 341–358.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙