Norske utenrikstjenestemenn 1905-1965: en analyse av rekruttering og sosial bakgrunn

Journal article

Ruge, Mari Holmboe (1965) Norske utenrikstjenestemenn 1905-1965: en analyse av rekruttering og sosial bakgrunn [Norwegian Diplomats 1905-1965: Recruitment and Social Background], Tidsskrift for Samfunnsforskning 6 (3): 213–234.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙