Etterord

Book Chapter

Gleditsch, Nils Petter (1977) Etterord [Postscript], in Andreas Schei, ed., Loran-C og Omega. Instilling fra Utvalget til undersøkelse av saken om etablering av Loran-C og Omega stasjoner i Norg. Oslo: PAX (119–132).

Link to access via bokhylla.no (only for Norwegian IP addresses).
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙