Å ruste ned seksuelle overgrep i krig

Journal article

Skjelsbæk, Inger (2019) Å ruste ned seksuelle overgrep i krig [To disarm conflict-related sexual violence], Nytt Norsk Tidsskrift 1 (2019): 53–63.

Download Reviewed, pre-typeset version
.pdf

This is the Reviewed, pre-typeset version of the article. The final, definitive version can be found at the journal’s website. This publication may be subject to copyright: please visit the publisher’s website for details. All rights reserved.

Read the article here

Tildelingen av Nobels fredspris 2018 til Nadia Murad og Denis Mukwege for deres arbeid med å bekjempe seksuelle overgrep i krig representerer en enorm endring iforståelsen av hva denne formen for vold er, og hvordan den virker under og etter en krig. I dag anses seksuelle overgrep i krig som et krigsvåpen som kan og bør bekjempes både med forebygging og straffeforfølgelse. I denne artikkelen beskriver jeg kort hvordan denne nye forståelsen av seksuelle overgrep i krig har vokst frem, hvilken kunnskap vi har om fenomenet, og hvordan det jobbes for å hindre at slike kriminelle handlinger begås

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙