Å ruste ned seksuelle overgrep i krig

Peer-reviewed Journal Article

Skjelsbæk, Inger (2019) Å ruste ned seksuelle overgrep i krig [To disarm conflict-related sexual violence], Nytt Norsk Tidsskrift 1(2019): 53–63.

Read the article here

​Tildelingen av Nobels fredspris 2018 til Nadia Murad og Denis Mukwege for deres arbeid med å bekjempe seksuelle overgrep i krig representerer en enorm endring iforståelsen av hva denne formen for vold er, og hvordan den virker under og etter en krig. I dag anses seksuelle overgrep i krig som et krigsvåpen som kan og bør bekjempes både med forebygging og straffeforfølgelse. I denne artikkelen beskriver jeg kort hvordan denne nye forståelsen av seksuelle overgrep i krig har vokst frem, hvilken kunnskap vi har om fenomenet, og hvordan det jobbes for å hindre at slike kriminelle handlinger begås

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙