Å hindre redningsskipenes arbeid vil ikke redde flere migranter

Popular article

Jumbert, Maria Gabrielsen (2019) Å hindre redningsskipenes arbeid vil ikke redde flere migranter [Preventing the Work of Rescue Vessels in the Mediterranean Will Not Save More Migrants], Aftenposten. 19 September.

Read the article here

Mange mener at redningsforsøk bidrar til å lokke flere over Middelhavet. Forklaringen er for enkel.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙