Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar: Geçmişe dair gözlemler ve geleceğe dair öneriler

PRIO Report

Iakovou, Natasa & Nadia Kornioti (2019) Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar: Geçmişe dair gözlemler ve geleceğe dair öneriler [Missing Persons in Cyprus: Observations from the past and recommendations for the future]. PRIO Cyprus Centre Report: 7. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Şu anda çıkmazda olan müzakere süreci ve toplumdan gelen gerçek ve adalet için güçlü talep kapsamında, bu rapor, Kıbrıs'ta kayıp şahıslar konusunda çatışmanın ilk günlerinden bugüne atılan adımları içermektedir. Masa başı araştırması ve bir dizi anonim mülakat yaparak, yazarlar yıllar içerisinde konuya müdahil yerel ve uluslararası aktörler hakkında ortaya çıkan ana endişeleri belirlemişlerdir. Rapor aynı zamanda, şu anki iç ve uluslararası yasal çerçeveye atıf yapmakta ve ilgili yetkililer ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yaptığı çalışmalara değinmektedir. Daha sonra Geçiş Dönemi Adalet mekanizmalarının Kıbrıs'ta uygulanması potansiyelini kısaca incelemektedir. Raporda yer verilen gözlemler, Kıbrıs'ta kayıp şahıslar konusunu ele almak için var olan mekanizmaların geliştirilmesi ve yeni potansiyel mekanizmaların kurulması için bir dizi öneriye kapı açmaktadır. Bu önerileri formüle ederken, etkilenmiş kişilerin ihtiyaçlarına özellikle odaklanılmıştır. Bu kapsamda etkilenmiş kişiler hem akrabalar hem de toplumun genelidir. Bunun yanı sıra siyasi, kurumsal, kültürel, finansal ve diğer faktörler, eksiklikler ve açıklar da göz önünde bulundurulmuştur. Bu raporun merkezinde, kayıp şahıslar konusunun insani bir konu olduğu ilkesi ve ilgili tüm taraflarca bu ilkeye bağlı ele alınması gerektiği vardır.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙