Kıbrıs'ın Yüksek Öğretim Kurumlarında Toplumlararası Temas ve Değişim: Güven ve işbirliği inşa etme potansiyelleri

PRIO Report

Ioannou, Gregoris & Sertac Sonan (2019) Kıbrıs'ın Yüksek Öğretim Kurumlarında Toplumlararası Temas ve Değişim: Güven ve işbirliği inşa etme potansiyelleri [Inter-Communal Contact and Exchange in Cyprus’ Higher Education Institutions: Their Potential to Build Trust and Cooperation]. PRIO Cyprus Centre Report: 8. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Adanın iki-toplumlu bir federasyon altında birleşmesi çabalarında hiç değişmeyen bir gerçek - ki bu müzakere sürecindeki en büyük engeldir de aynı zamanda – iki taraf arasındaki derin güvensizliktir. Bu gerçek üzerine kurulu daha geniş bir projenin parçası olarak, Yüksek Öğretim hakkındaki bu tematik rapor, hem güvensizliği giderebilecek hem de iki taraf arasında önemli bir işbirliği geliştirebilecek olası yapıları incelemektedir. Birlikte çalışmak barış kuruculuğu sürecinde de yapıcı rol oynayabilecek bir karşılıklı bağımlılık mantığı da geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu Rapor, Kıbrıs'ın Yüksek Öretim Kurumları arasında toplumlararası temas ve işbirliğine ve bunun güven ve işbirliği yaratma potansiyeline odaklanmaktadır. Kıbrıs'ın her iki tarafındaki Yüksek Öğretim Kurumları ile ilgili kısa bir bilgilendirmenin ardından, rapor, çatışma bölgelerinde üniversitelerin işbirliği, değişim ve barış kültürünün kurulduğu yerler olarak ele alındığı uluslararası literatürü gözden geçirmektedir. Daha sonra, araştırma ve eğitim alanlarında Kıbrıs'ta geçmişte yapılmış ve şu anda yapılmakta olan akademik işbirliği örneklerine bakılmaktadır. Rapor daha sonra, mevcut siyasi ve yapısal şartlar altında var olan engelleri, fırsatları ve olasılıkları değerlendirmektedir. Rapor, Kıbrıs'ın her iki tarafındaki üniversitelerde farklı dallarda çalışan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk akademisyenlerle yapılan bir dizi anonim mülakat ve odak gruplarını temel almaktadır. Raporun son bölümü bir dizi politika önerisi getirmektedir.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙