Korona som dobbeltkrise for det nordiske samarbeidet: en politisk sosiologisk tilnærming

Popular article

Sefton, Therese; Kristin Bergtora Sandvik & Maria Gabrielsen Jumbert (2020) Korona som dobbeltkrise for det nordiske samarbeidet: en politisk sosiologisk tilnærming [Corona as a Double Crisis for Nordic Collaboration], sosiologen.no. 1 November.

Read the op-ed here (in Norwegian)

Mens Covid-19 også er en regional helsekrise, så argumenter vi for at ulik tilnærming til Covid-19 også har medført en ny spenning i det nordiske samarbeidet. Vi diskuterer hvordan Koronapandemien bringer et nytt tema inn i norden-studier og inn i politisk sosiologi, nemlig studiet av dobbelt-kriser.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙