Studenter og fagforeninger: et håp for politisk endring i Libanon?

Popular article

Anstorp, Henrik Buljo (2020) Studenter og fagforeninger: et håp for politisk endring i Libanon? [Students and Labor Unions: a Hope for Political Change in Lebanon?], Argument (16–17). 1 December.

Read the article here (in Norwegian)

Demonstrasjonene mot den korrupte, politiske eliten i Libanon forsetter. Samtidig mangler det en sterk opposisjon som kan ta deres plass. Kan opposisjonspolitikernes suksessoppskrift ved universitets- og fagforeningsvalg bidra til å endre dette?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙