Global helse og sikkerhet – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget

Journal article

Urdal, Henrik & Ida Rødningen (2021) Global helse og sikkerhet – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget [Global Health and Security – an Overview of Academic Knowledge], Internasjonal politikk 79 (4): 461–469.

Open access at the publisher’s website

Globale helsespørsmål har mange berøringspunkter med internasjonal fred og sikkerhet, men har blitt viet relativt lite oppmerksomhet i diskusjoner i FNs sikkerhetsråd. Denne artikkelen gir en oversikt over kunnskapsgrunnlaget for sammenhengen mellom helse og internasjonal fred og sikkerhet, og belyser fire hovedgrupper av årsakssammenhenger. For det første kan uhelse føre til væpnet konflikt. For det andre kan helsekriser bidra til å svekke beredskapen mot konflikt. For det tredje kan helseintervensjoner bidra til å stabilisere sårbare samfunn i kjølvannet av konflikt. For det fjerde gjør konflikt det vanskelig å løse helsekriser. Alle disse berører også direkte eller indirekte Norges fire hovedprioriteter som valgt medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Gjennomgangen av disse fire årsakssammenhengene demonstrerer at globale helsespørsmål på flere områder er klart relevante for global sikkerhet.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙