Telenor setter sine Myanmar-kunder i stor fare

Popular Article

Tønnesson, Stein (2021) Telenor setter sine Myanmar-kunder i stor fare [Telenor exposes its Myanmar clients to great risk], Aftenposten, 14 September.

Read the op-ed here (in Norwegian)

​Etter å ha solgt seg ut i Myanmar har Telenor fortsatt et ansvar for sine 18 millioner kunder.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙