Golfmonarkienes økende utenrikspolitiske aktivisme

Book chapter

Tank, Pinar (2022) Golfmonarkienes økende utenrikspolitiske aktivisme [Increasing foreign policy activism of the Gulf monarchies], in Globale Veikryss: Golfmonarkiene i endring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (269–294).

Publisher's webpage

Boken gir en grundig, engasjerende og tilgjengelig innføring i situasjonen på den arabiske halvøy i dag. Kapitelet fokuserer på utenrikspolitikken til viktige regionale aktører som Saudi Arabia, Emiratene og Qatar.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙