Golfmonarkienes økende utenrikspolitiske aktivisme

Book chapter

Tank, Pinar (2022) Golfmonarkienes økende utenrikspolitiske aktivisme [Increasing foreign policy activism of the Gulf monarchies], in Globale Veikryss: Golfmonarkiene i endring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (269–294).

Publisher's webpage

Boken gir en grundig, engasjerende og tilgjengelig innføring i situasjonen på den arabiske halvøy i dag. Kapitelet fokuserer på utenrikspolitikken til viktige regionale aktører som Saudi Arabia, Emiratene og Qatar.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙