En bok om nynazister

Monograph

Fangen, Katrine (2022) En bok om nynazister [A book on neo-Nazis]. Oslo: Universitetforlaget. 224.

Buy the book here

En bok om nynazister ble utgitt første gang i 2001, samme år som drapet på Benjamin Hermansen. Boken tar oss med inn i det nynazistiske miljøet i Norge på 1990-tallet og bygger på forfatterens eget feltarbeid. Den utgjør et stykke pionerarbeid på voldelig høyreekstremisme og har hatt stor betydning både for den akademiske og allmenne forståelsen av fenomenet.

I dag, 20 år senere, er vi i en annen virkelighet. Det nynazistiske miljøet er svekket. Men høyreekstremismen er ikke forsvunnet, som terrorhandlingene til Breivik og Manshaus viser. Den har bare endret form. Antisemittismen som kjennetegnet nynazistene, er i stor grad erstattet med islamofobi. Internett har blitt den viktigste radikaliseringsplattformen. Samtidig har deler av det høyreekstreme tankegodset blitt mer «mainstream», og det offentlige ordskiftet har blitt polarisert. Dette gjør det viktigere enn noen gang å forstå forholdet mellom fordomsfulle ord og ekstreme handlinger.

En bok om nynazister gir innsikt i nynazistmiljøets historiske utvikling fram til tusenårsskiftet, deltagernes ideologi og deres verbalisering av kategorier som kjønn, klasse, nasjon, rase og vold. Boken er uvurderlig lesning for alle som ønsker å forstå høyreekstremisme.

Denne gjenutgivelsen innledes med nye forord av Katrine Fangen og Anne Bitsch.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙