Kartet og terrenget: Israel, Palestina og norsk utenrikspolitikk

Journal article

Jensehaugen, Jørgen (2023) Kartet og terrenget: Israel, Palestina og norsk utenrikspolitikk [The Map and the Territory: Israel, Palestine and Norwegian Foreign Policy], Internasjonal Politikk 81 (2): 205–210.

Open access at the publisher’s website

Jon Hanssen-Bauer argumenterer for at tostatsløsning lever og at kritikken av norsk politikk rammer feil. I denne replikken argumenterer jeg for at vi analyserer den samme virkeligheten, men at vi har veldig forskjellig forståelse av hva denne politiske virkeligheten betyr for situasjonen på bakken i Israel/Palestina. Det finnes ikke noe godt alternativ til tostatsløsningen, men verdenssamfunnet (inkludert Norge) må jobbe med den realiteten som finnes. Den realiteten innebærer dessverre at israelsk ekspansasjon og amerikansk aksept for denne har umuliggjort den løsningen.

Jon Hanssen-Bauer argues that the two-state solution is alive and that my critique of Norwegian foreign policy falls short. In this reply I argue that we analyse the same reality, but that we draw very different conclusions about the implications of this political reality for the situation in Israel/Palestine. While there is no good alternative to the two-state solution, the international community (including Norway) must accept the existing reality. Unfortunately, that is one where Israeli expansion and the US acceptance of this has made that solution impossible.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙