Kroniske flyktninger: De fattige lands byrde?

Popular article

Jensehaugen, Jørgen (2023) Kroniske flyktninger: De fattige lands byrde? [Chronic refugees: A burden for poor countries?], Panorama Nyheter. 7 September.

Op-ed on Panorama nyheter

Vi blir stadig påminnet om hvordan krig medfører masseflukt, se bare til Palestina, Syria, Myanmar, Afghanistan, Ukraina eller Sudan. Det er som regel fattige naboland som må bære den største byrden av å huse flyktningene, mens rike land gjør for lite for å bosette sin andel. Det har skapt kroniske flyktninger i sårbare og ustabile naboland.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙