Menneskerettighetene. Internasjonale overenskomster og erklæringer i norsk oversettelse.

Report – other

Stormorken, Bjørn (2002) *Menneskerettighetene. Internasjonale overenskomster og erklæringer i norsk oversettelse. * [Human rights. International agreements and declarations in Norwegian translation]. Oslo: Menneskerettsprosjektet, PRIO & University of Oslo.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙