Bærekraft og digitalisering

Edited volume

Rolstadås, Asbjørn; Helge Brattebø; Annik Magerholm Fet; Arne Krokan; Gunnar Sand; Henrik Syse; Tor Inge Waag & Geir Egil Dahle Øien, eds, (2023) Bærekraft og digitalisering [Sustainability and Digitilization]. Bergen: John Greig.

Read the book here (in Norwegian)

Bærekraftig utvikling er en nøkkelutfordring i vår tid. Med et økende globalt fotavtrykk, har vi allerede nådd et punkt hvor vårt forbruk overgår jordens kapasitet. Skjevfordeling av ressurser intensiverer problemet. Mens industrialiserte land lever i overflod, søker utviklingsland lik levestandard. Med FNs 17 mål for bærekraft som guide, må vi redusere forbruket og utforske effektive, innovative løsninger. Det haster med handling.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙