Kan krig være bærekraftig?

Book chapter

Syse, Henrik (2024) Kan krig være bærekraftig? [Can war be sustainable?], in Bærekraft og digitalisering. Bergen: John Greig (81–87).

Read the chapter here

Etter fredsoptimismen ved den kalde krigens slutt befinner vi oss nå på ny i en verden preget av væpnet konflikt, til og med i Europas midte. Denne situasjonen har dramatiske konsekvenser for både mennesker, institusjoner og natur. På hvilke måter bryter krig med tanken om en bærekraftig utvikling? Kan krigføring overhodet være bærekraftig?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙