Kultiverende kvinner og migrerende menn. En analyse av samfunnsmessige virkninger av arbeidsmigrasjon i sørlige Mosambik

PRIO Report

Brochmann, Grete (1983) Kultiverende kvinner og migrerende menn. En analyse av samfunnsmessige virkninger av arbeidsmigrasjon i sørlige Mosambik [Cultivating women and migranting men. An analysis of the societal effects of work migration in Southern Mocambique]. PRIO Report: 16. Oslo: PRIO.

Read this publication at the Norwegian National Library
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙