Teknologi og kappløpet om nye ressurser: Tiltagende internasjonale skjevheter

Journal article

Thee, Marek (1975) Teknologi og kappløpet om nye ressurser: Tiltagende internasjonale skjevheter [Technology and the race for new resources: Increasing international inequalities], Internasjonal Politikk 33 (4): 705–716.

Read this publication at the Norwegian National Library
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙