Innvandrere prioriterer å sende penger til familien

Journal article

Carling, Jørgen (2004) Innvandrere prioriterer å sende penger til familien [Immigrants Give Priority to Sending Money to the Family], Samfunnsspeilet 18 (6): 53–63.

Samfunnsspeilet on the Statistics Norway website

Omkring hver tredje ikke-vestlige innvandrer i Norge sender regelmessig penger til familie i opphavslandet. Over 40 prosent av de som sender penger har samtidig hatt problemer med å klare løpende utgifter i Norge. Norges Bank fører ikke statistikk over innvandreres pengeoverføringer, men opplysninger fra sentralbankene i enkelte opphavsland gir et innblikk i strømmenes omfang.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙