Fare for militærcoup?

Popular article

Baev, Pavel K. (2009) Fare for militærcoup? [On the Way to a Military Coup?], Aftenposten. 24 January.

Putin kan minne om Gorbatsjov på ett punkt, og det er nettopp den manglende evnen til å se en krise, når den er der. Denne mektige gruppen er nylig styrket av seieren i Georgia og herdet gjennom krigene i Tsjetsjenia. Dermed er det en viss fare for at den gamle farsen kan spille seg ut på nytt – denne gangen som tragedie. Et militærkupp mot Putin/Medvedev ville bli enda en bekreftelse på at Russland gjerne trosser alminnelig sunn fornuft.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙