Fra naturlig rett til global rettferdighet - et idéhistorisk perspektiv

Journal article

Syse, Henrik (2001) Fra naturlig rett til global rettferdighet - et idéhistorisk perspektiv [From natural law to global justice - a perspective from the history of ideas], Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 17 (2): 148–161.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙