Mellom to hjemland

Conference Paper

Carling, Jørgen (2004) Mellom to hjemland [Between Two Homelands], presented at Utlendingsdirektoratets vårkonferanse 2004, Radisson SAS Oslo Plaza, Oslo, 19 April.

Mitt innlegg på konferansen ble holdt i form av en Power Point-presentasjon med muntlige kommentarer. Dette dokumentet inneholder bakgrunnsinformasjon og dokumentasjon til innlegget, samt de viktigste poengene uttrykt i skriftlig form.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙