Venezuelas olje for utvikling

Popular Article

Hauge, Wenche Iren (2008) Venezuelas olje for utvikling [Venezuela's Oil for Development], Bergens Tidende, 26 March.

Read the op-ed at Bergens Tidende (in Norwegian)

​Det er berre å notere at president Bush har fått fart i prosessen med å få Venezuela inn på lista over terrorland.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙