Bedrifter i konfliktområder: ansvarlig engasjement

Report - Other

Bomann-Larsen, Lene (2002) Bedrifter i konfliktområder: ansvarlig engasjement [Business in Conflict Areas: Responsible Engagement], Report by Næringslivets hovedorganisasjon & PRIO. Oslo: Næringslivets Hovedorganisasjon & PRIO.

​​​

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙