Når krig er bedre enn fred – kvinnelige soldater i Eritreas frigjøringskrig

Book chapter

Barth, Elise Fredrikke (2003) Når krig er bedre enn fred – kvinnelige soldater i Eritreas frigjøringskrig [When War is Better Than Peace – Female Soldiers in the Eritrean Liberation War], in Sociologisk Forskning Temanummer: 'Krig og Konflikt'. UMEÅ (9–15).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙