Vill Vest i Kina

Journal article

Kolås, Åshild (2003) Vill Vest i Kina [China's Wild West], Verdensmagasinet X 12 (5): 24–25.

Kinesiske myndigheter satser voldsomt på å utvikle de fattige, men ressursrike områdene vest i Kina. Store multinasjonale selskaper er involvert i oljeutvinning og bygging av gassledninger i Kina’s ”ville vest”. Menneskerettighetsorganisasjoner mener imidlertid at det dreier seg mer om utplyndring enn om utvikling.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙