Med Jesus for Palestina - palestinske kristne

Non-refereed Journal Article

Lende, Gina (2004) Med Jesus for Palestina - palestinske kristne [Jesus for Palestine: the Palestinian Christians], Babylon- tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika 1(2): 90–97.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙