Spenningsfeltet mellom kulturell og økonomisk verdi i forvaltning av kulturarv i EU

Report - Other

Burgess, J. Peter (2004) Spenningsfeltet mellom kulturell og økonomisk verdi i forvaltning av kulturarv i EU [The tension between cultural and economic value in the management of cultural heritage in the EU], Contribution to Stortingsmeldingen om kultur og næring. Oslo.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙