Den lange veien mot enighet – kristendom og islam om krigens etikk

Book Chapter

Syse, Henrik (2004) Den lange veien mot enighet – kristendom og islam om krigens etikk [The Long Road to Consensus – Christianity and Islam on the Ethics of War], in Etikk, tro og pluralisme – festskrift til Lars Østnor. Bergen: (63–73).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙