Den lange veien mot enighet – kristendom og islam om krigens etikk

Book chapter

Syse, Henrik (2004) Den lange veien mot enighet – kristendom og islam om krigens etikk [The Long Road to Consensus – Christianity and Islam on the Ethics of War], in Etikk, tro og pluralisme – festskrift til Lars Østnor. Bergen (63–73).

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙