Forord

Book chapter

Tønnesson, Stein (2005) Forord [Foreword], in En frelser, en prest og en satan. Oslo (9–15).

Bush kunne akseptere Norges nei til krig fordi Bondevik begrunnet det med det han kaller et "kristent-etisk" argument. Men hvor stor betydning hadde egentlig det religiøse fellesskapet mellom Bush og Bondevik, og er det god politikk å begrunne politiske standpunkter med religiøse perspektiver? Og hvilken rolle spilte Kristin Krohn Devolds forhold til Donald Rumsfeld, og Jan Petersens tette kontakt med Colin Powell?

Konflikten om Irak blottla et dilemma norske regjeringer har stått overfor i nærmere 60 år: Hvordan balansere behovet for å ha USA som en sikkerhetspolitisk garanti med ønsket om en selvstendig utenrikspolitikk forankret i FN? I oppkjøringen til invasjonen i 2003 ble spørsmålet akutt for Bondevik-regjeringen. Denne boka tar for seg hva som skjedde på norsk side under de dramatiske begivenhetene. Dessuten hvordan regjeringen slet med å holde Norge på det såkalte FN-sporet mens signalene om krig ble stadig tydeligere.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙