Frihet, vold og moral - Sartres første voldsteori

Journal article

Hammerlin, Joakim (2005) Frihet, vold og moral - Sartres første voldsteori [Freedom, Violence and Morality - Sartre's First Theory of Violence], Nordiske udkast 33 (2): 35–51.

Denne artikkelen er et forsøk på å systematisere en voldsteori med utgangspunkt i det posthumt utgitte verket Cahiers pour une morale. Fire problemstillinger står i fokus: Hva er vold? Hvorfor utøver mennesket vold? Hva er voldens sosiale omfang? Kan vold i visse tilfeller være moralsk legitimt? Som det viser seg utvikler Sartre et svært vidt voldsbegrep, der også samfunnsstrukturer og sosiale situasjoner kan være voldelige. Dette gjør det til et interessant innspill for å forstå grunnlaget for opptøyene i Frankrikes forsteder november 2005.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙