Tematisk etterforskning og straffeforfølging av seksualisert vold i konflikt: er det en uproblematisk praksis?

Book Chapter

Bergsmo, Morten (2008) Tematisk etterforskning og straffeforfølging av seksualisert vold i konflikt: er det en uproblematisk praksis?, in Kjønn, krig og konflikt. Oslo, Norway: (79–91).

Del av Helga Hernes' jubileumsbok

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙